ריבית הפריים

ריבית הפריים

שיעור ריבית הפרייםשנהחודש
1.752020ינואר
1.752019דצמבר
1.752019נובמבר
1.752019אוקטובר
1.752019ספטמבר
1.752019אוגוסט
1.752019יולי
1.752019יוני
1.752019מאי
1.752019אפריל
1.752019מרץ
1.752019פברואר
1.752019ינואר
1.752018דצמבר
1.612018נובמבר
1.62018אוקטובר
1.62018ספטמבר
1.62018אוגוסט
1.62018יולי
1.62018יוני
1.62018מאי
1.62018אפריל
1.62018מרץ
1.62018פברואר
1.62018ינואר
1.62017דצמבר
1.62017נובמבר
1.62017אוקטובר
1.62017ספטמבר
1.62017אוגוסט
1.62017יולי
1.62017יוני
1.62017מאי
1.62017אפריל
1.62017מרץ
1.62017פברואר
1.62017ינואר
1.62016דצמבר
1.62016נובמבר
1.62016אוקטובר
1.62016ספטמבר
1.62016אוגוסט
1.62016יולי
1.62016יוני
1.62016מאי
1.62016אפריל
1.62016מרץ
1.62016פברואר
1.62016ינואר
1.62015דצמבר
1.62015נובמבר
1.62015אוקטובר
1.62015ספטמבר
1.62015אוגוסט
1.62015יולי
1.62015יוני
1.62015מאי
1.62015אפריל
1.62015מרץ
1.7342015פברואר
1.752015ינואר